Ban kiểm tra

Thứ tư, 17 Tháng 4 2019 17:10
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH HIỆP HỘI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC CHỨC VỤ THÔNG TIN LIÊN LẠC
1 Lê Thái Vũ Phó chủ tịch Hiệp hội kiêm Trưởng Ban Kiểm tra Công ty CP Tơ Lụa Quảng Nam Giám đốc

+84-919 483 883

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2 Huỳnh Tấn Lập Uỷ viên Ban Quản lý Di tích và Du lịch Mỹ Sơn Phó Ban

+84-914 022 575

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3 Phạm Thị Ngọc Dung Uỷ viên Phòng Văn hóa Thông tin TP Hội An Phó phòng

+84-838 703 615

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đọc 936 lần

Ảnh đẹp Quảng Nam

Liên hệ

08 Hoàng Diệu, Hội An, Quảng Nam
0235 392 6979
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: qta.org.vn