Ban chấp hành Hiệp hội Du lịch Tỉnh Quảng Nam

Thứ năm, 24 Tháng 9 2015 09:09
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HIỆP HỘI DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI DU LỊCH QUẢNG NAM

 STT Họ và Tên  Chức danh Hiệp Hội Đơn vị công tác Chức vụ THÔNG TIN LIÊN LẠC
 1 Phan Xuân Thanh Chủ tịch Hiệp hội  Công ty TNHH Emic Hospitality Tổng giám đốc 

+84-915 942 997

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


2 Võ Phùng Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội  Trung tâm Văn hóa Thể thao – Truyền thanh Truyền hình Hội An Giám đốc   

+84-913 492 217

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3 Phạm Vũ Dũng Phó chủ tịch Hiệp hội kiêm Tổng thư ký  Công ty TNHH DLDV Hoa Hồng Giám đốc 

+84-913 477 647

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


4 Nguyễn Trọng Tuấn Phó chủ tịch Hiệp hội  Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An Giám đốc 

+84-905 149377

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5 Lê Thái Vũ Phó chủ tịch Hiệp hội  Công ty CP Tơ Lụa Quảng Nam Giám đốc 

+84-919 483 883

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


6 Trịnh Diễm Vy Phó chủ tịch Hiệp hội  Doanh nghiệp tư nhân Khách sạn Mini Cửa Đại Giám đốc 

+84-905 878 875

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


7 Phạm Văn Nên Uỷ viên BCH  Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam  Trưởng phòng

+84-914 022 173

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 8 Huỳnh Tấn Lập Uỷ viên BCH  Ban Quản lý Di tích và Du lịch Mỹ Sơn  Phó ban

+84-914 022 575

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


9 Phạm Thị Ngọc Dung Uỷ viên BCH  Phòng Văn hóa Thông tin TP Hội An Phó phòng 

+84-838 703 615

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


10 Huỳnh Tấn Quốc Uỷ viên BCH  Công ty CP Đầu tư Du lịch Hùng Cường Giám đốc  

+84-905 888 588

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


11 Nguyễn Anh Tấn Uỷ viên BCH  Tập đoàn FVG Chủ tịch  

+84-984 661144

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


12 Nguyễn Phương Đông Uỷ viên BCH  Trung tâm Văn hóa Thể thao – Truyền thanh Truyền hình Hội An Phó Giám đốc  

+84-982 923 102

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


13  Lê Ngọc Thuận Uỷ viên BCH   Nhà hàng Deck House Giám đốc  

+84-905 356 177

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


14  Phan Văn Tú Uỷ viên BCH   Trung tâm thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Quảng Nam Giám đốc  

+84-909 060 999

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


15  Trần Văn Anh Uỷ viên BCH   Khoa Kinh tế – Du lịch trường Đại học Quảng Nam Trưởng khoa 

+84-912 801 079

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


16  Phạm Quế Anh Uỷ viên BCH  CN công ty TNHH TM DV DL Hội An Express Giám đốc   +84-903 731 899
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
17  Đặng Công Dung Uỷ viên BCH   Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam Trưởng phòng 

+84-905 221 383

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Đọc 16167 lần

Ảnh đẹp Quảng Nam

Liên hệ

08 Hoàng Diệu, Hội An, Quảng Nam
0235 392 6979
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: qta.org.vn