Giới thiệu QTA

Thứ năm, 24 Tháng 9 2015 10:25

Tên gọi

 • Hiệp hội lấy tên tiếng việt là: HIỆP HỘI DU LỊCH QUẢNG NAM.
 • Tên giao dịch tiếng Anh: Quang Nam Tourism Association
 • Tên viết tắt là: QNaTA
 • Chủ tịch hiệp hội: Ông Võ Văn Vân
 • Địa chỉ: 51 Phan Châu Trinh, Hội An, Quảng Nam
 • Điện thoại: 0510 392 6979
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Website: qta.org.vn

Tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội.

 • Hiệp hội Du lịch Quảng Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là một tổ chức xã hội- nghề nghiệp tự nguyện của công dân, tổ chức, các doanh nghiệp có tư cách pháp nhân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực du lịch và lĩnh vực khác có liên quan đến du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
 • Mục đích của Hiệp hội là tập hợp, liên kết các hội viên để hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ nhau nâng cao hiệu quả hoạt động, nhằm đóng góp cho sự phát triển của ngành du lịch tỉnh Quảng Nam và của cả nước bảo đảm quyền và lợi của khách hàng, quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên.

Lĩnh vực và phạm vi hoạt động của Hiệp hội.

 • Hiệp hội hoạt động ở lĩnh vực du lịch trong phạm vi tỉnh Quảng Nam, tuân thủ Điều lệ của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hiệp hội Du lịch Quảng Nam chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, là thành viên của Hiệp hội Du lịch Việt Nam.
 • Hiệp hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, biểu tượng và tài khoản riêng để giao dịch.
 • Trụ sở của Hiệp hội đặt tại Thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam - Điện thoại: 0510810902.
Đọc 15428 lần

Ảnh đẹp Quảng Nam

Liên hệ

08 Hoàng Diệu, Hội An, Quảng Nam
0235 392 6979
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: qta.org.vn