CHÍNH SÁCH HOÀN HỦY

Về chính sách hoàn hủy tour, chúng tôi có quy định như sau:

Trường hợp hủy tour

Đối với trường hợp hủy tour từ phía Hiệp Hội Du Lịch Quảng Nam. Nếu chuyến đi không được thực hiện, chúng tôi sẽ bao ngay cho khách hàng biết. Đồng thời thanh toán số tiền cọc/tiền tour cho khách hàng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Đối với trường hợp hủy tour do khách hàng. Nếu gặp lý do gì không gian gia được, quý khách phải thông báo cho chúng tôi sớm trước khi tour khởi hành và phải chịu chi phí hủy tour như sau:

  • Hủy trước 7 ngày so với ngày khởi hành: chịu 30% tổng giá trị tour
  • Hủy từ 2 đến 6 ngày: chịu 50% tổng giá trị tour.
  • Hủy trong vòng 24 giờ: chịu 100% giá trị tour.

Điều kiện hủy tour

Việc thông báo hủy tour phải được thông báo trực tiếp với Hiệp Hội Du Lịch Quảng Nam bằng văn bản hoặc fax.

Quảng Nam Tourism Association không chịu về mọi yêu cầu hủy dịch vụ khi được nhận được và chưa xác nhận lại với bạn. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ áp dụng pơhis hủy hoặc bỏ tour.

Trường hợp hoàn tiền (lỗi hủy tour từ phía cung cấp) chúng tôi sẽ hoàn tiền đầy đủ số tiền bạn đã đóng trong vòng 3 ngày kể từ ngày có quyết định hủy tour.

Trường hợp bất khả kháng

Trường hợp vì lý do thời tiết, thiên tai, giao thông, chiến tranh… khiến tour bị thay hổi hoặc hủy bỏ.Công ty sẽ không có nghĩa vụ bồi hoàn các tổn thất đã xảy ra và cũng không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Nhưng chúng tôi cố gắng giúp đỡ bên thiệt hại giảm thiểu mức thấp nhất các tổn thất gây ra.

HIỆP HỘI DU LỊCH QUẢNG NAM

  • Địa chỉ: 08 Hoàng Diệu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
  • Điện thoại: 0235 392 6979
  • Email: hiephoidulichquangnam.qta@gmail.com
  • Website: Www.qta.org.vn