Chia sẻ phương pháp chuyển giao kỹ thuật để áp dụng và đánh giá tiêu chí, chỉ số Du lịch Xanh dành cho ngành du lịch tỉnh Quảng Nam.

Trong khuôn khổ hợp tác với Tổ chức Du lịch bền vững Thụy Sỹ tại Việp Nam (SSTP), Hiệp hội Du lịch Quảng Nam (QTA) tổ chức buổi chia sẻ phương pháp – chuyển giao kỹ thuật để áp dụng và đánh giá tiêu chí, chỉ số Du lịch Xanh dành cho ngành du lịch tỉnh Quảng Nam.
☘Theo đó, trong hai ngày 10-11/4/2021, SSTP sẽ chuyển giao kỹ thuật cho QTA về 6 bộ Tiêu chí và tài liệu hướng dẫn áp dụng và đánh giá chỉ số du lịch xanh.
🌸SSTP và QTA đặt niềm tin rằng, qua buổi chia sẻ này, các đại diện doanh nghiệp tiên phong sẽ lan tỏa giá trị và hành động du lịch xanh, hướng tới thực hành và tạo hương hiệu Du lịch Xanh cho Quảng Nam trong những năm đến.
In the framework of cooperation with the Swiss Sustainable Tourism Organization in Vietnam (SSTP), the Quang Nam Tourism Association (QTA) organizes a methodology-transfer session to apply and evaluate criteria. , Green Tourism index applies to tourism in Quang Nam province.
Accordingly, in two days 10-11 / 4/2021, SSTP will transfer technology to QTA on 6 sets of Criteria and guidelines for application and assessment of the green tourism index.
SSTP and QTA in good relationship, through this sharing, the pioneering business representatives will spread green tourism values ​​and actions towards practicing and creating a Green Tourism brand for Quang Nam in the coming years.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *