Giải pháp quản trị nhân sự trong doanh nghiệp du lịch Quảng Nam hậu Covid-19 và EVFTA”

Mỗi doanh nghiệp sẽ chọn lựa mô hình quản trị nhân sự hữu hiệu trong tiến trình vận hành, kinh doanh tạo giá trị cho xã hội ở phạm vi giá trị kinh tế của doanh nghiệp. Nếu Doanh nghiệp nào có giá trị cốt lõi đồng giá trị với mong muốn của người lao động, các giá trị đó được hòa quyện với nhau tạo môi trường thuận lợi cho người lao động phát huy những kỹ năng và có thái độ tích cực trong vận hành hoạt động kinh doanh sản xuất và việc giữ chân được nhân sự giỏi, nhân sự tích cực quả là không khó.
🌾 ☘ Vậy Doanh nghiệp du lịch đã thực hiện giải pháp gì về lao động khi kinh doanh bị ngừng trệ do Covid-19 ? Tất cả sẽ được các chuyên gia tư vấn trong buổi tập huấn: “Giải pháp quản trị nhân sự trong doanh nghiệp du lịch Quảng Nam hậu Covid-19 và EVFTA”.
Lúc 13h30-20h00 ngày 29/9/2020.
🌾 ☘ Trong khuôn khổ hợp tác giữa Hiệp hội Du lịch Quảng Nam và Dự án NIRF/Nhật Bản- Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, khóa Tập huấn này dành cho đội ngũ quản lý nhân sự ngành du lịch Quảng Nam.
🌾 ☘ Địa điểm đặt lớp được tài trợ bởi không gian làm việc chung- Phynig House (Nợi gặp gỡ doanh nhân, nơi khởi nghiệp ươm mầm sáng tạo, nơi tiện ích kỹ thuật- công nghệ).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *