Hiệp Hội Du Lịch Quảng Nam họp bàn phương án xử lý rác thải tại địa phương

Họp để thống nhất cách làm với cán bộ địa phương
🌱Tập huấn cách thức triển khai phân loại và thu gom rác với CTV địa phương
🌱Truyền thông và hướng dẫn cách thực hiện phân loại rác tại từng hộ dân
🌱Thực hiện thu gom và kiểm toán rác mẫu gần hơn 70 hộ dân/hộ kinh doanh
🌱Báo cáo cơ cấu rác và thực trạng công tác quản lý rác thải ở địa phương
🌱Cùng cộng đồng và chính quyền địa phương thảo luận, lựa chọn và cùng thiết kế các mô hình xử lý rác hiệu quả ngay tại cộng đồng, quản lý và vận hành bởi người dân địa phương
🌱Truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc quản lý rác thải tại nguồn
🌱Chạy thử mô hình quản lý rác thải rắn tại cộng đồng trong 2-3 tháng, kiểm tra và điều chỉnh mô hình cho phù hợp, với sự tham gia của chính người dân địa phương
🌱Bàn giao mô hình cho địa phương, đề xuất kế hoạch tiếp theo để duy trì và nhân rộng mô hình thí điểm
Đó là những bước đi cơ bản để xây dựng mô hình thí điểm giảm thiểu rác thải tại cộng đồng làng bích họa Tam Thanh trong khuôn khổ hợp tác giữa Hiệp hội Du lịch Quảng Nam với dự án ISCB của VP UN-Habitat Việt Nam, và mô hình thí điểm tại phường Cẩm Phô với sự hỗ trợ của Pacific Environment.
Chúng tôi đang ở những bước đi đầu tiên, cùng cộng đồng thực hiện việc kiểm toán rác thải. Đến cuối năm 2024, hy vọng 2 mô hình thí điểm giảm thiểu rác thải trong cộng đồng tại xã Tam Thanh – Tp Tam Kỳ, và phường Cẩm Phô – Tp Hội An sẽ thành công, chia sẻ kinh nghiệm để có ngày càng nhiều cộng đồng giảm rác thải khác ở Quảng Nam và các tỉnh bạn.
Con đường phát triển du lịch theo hướng bền vững từ trụ cột môi trường bắt đầu bằng những cộng đồng, doanh nghiệp giảm rác.
Hình ảnh công tác họp bạn xử lý rác thải của Hiệp Hội Du Lịch Quảng Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *