Hoạt động đánh giá tiêu chí Du lịch Xanh

Đây là một hoạt động hữu hiệu nằm trong kế hoạch chung phát triển du lịch Xanh của tỉnh Quảng Nam đến năm 2025. Hoạt động do Hiệp hội du lịch Quảng Nam chịu trách nhiệm triển khai với sự hỗ trợ của Chương trình Du lịch bền vững Thuỵ Sỹ SSTP và chính quyền tỉnh Quảng Nam.
Chương trình đã thu hút 11 doanh nghiệp đầu tiên chủ động tham gia đánh giá với các tiêu chí cụ thể trong việc có các hoạt động thiết thực giúp: bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, xây dựng hệ sinh thái tái chế.
Các doanh nghiệp hiện đến từ các hạng mục khách sạn, Eco Lodge, homestay, lữ hành.
———————————-
Assess sustainablity performance of tourism business based on the Quang Nam Green Tourism Criteria
The Quang Nam Tourism Association has developed and implemented the Quang Nam Green Tourism Criteria with the support of the Switzerland Sustainable Tourism Program and Quang Nam government. This activity is part of the green tourism development plan until 2025 of Quang Nam Province.
In August and September 2023, the program assessed the first 11 tourism businesses who are pioneers in adopting environmentally and socially practices.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *