KINH TẾ ĐÊM – chiếc bánh ngon cần người làm khuôn

“KINH TẾ ĐÊM – chiếc bánh ngon cần người làm khuôn”
Để có một môi trường tốt cho “kinh tế đêm” đòi hỏi nhà chức trách phải có quy hoạch tổng thể, xây dựng được chiến lược phù hợp, xây dựng hành lang pháp lý, một môi trường an ninh tốt, rất quan trọng để đảm bảo tăng trưởng kinh tế ổn định.
Với ngành du lịch, kinh tế đêm là nhu cầu thiết yếu tạo động lực trong xây dựng sự phong phú về các loại hình dịch vụ góp phần tăng chi tiêu của khách du lịch và tăng trưởng kinh tế. Nếu thiết lập khung hành lang pháp lý, thì hoạt động kinh tế đêm chỉ còn là vấn đề thời gian.
Cho mục tiêu tăng trưởng xanh bền vững, chúng ta cần thay đổi quan điểm làm du lịch, phải hướng tới nhu cầu của du khách, xác lập cán cân bảo tồn giá trị văn hóa bản địa với lợi ích kinh tế, thay đổi góc nhìn nếu thực sự muốn phát triển, muốn đẩy mạnh “kinh tế ban đêm”, .
Với một định hướng phát triển kinh tế đêm rõ ràng, hẳn chiếc bánh ngon được nhiều thành phần kinh tế xã hội tham gia đóng góp tích cực, thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *