CẦN LÀM GÌ ĐỂ ỨNG PHÓ CÓ TRÁCH NHIỆM VÀ BỀN VỮNG TRONG KHỦNG HOẢNG?

CẦN LÀM GÌ ĐỂ ỨNG PHÓ CÓ TRÁCH NHIỆM VÀ BỀN VỮNG TRONG KHỦNG HOẢNG?
Trên cơ sở hợp tác, đồng hành và hỗ trợ từ Dự án NIRF/Nhật Bản- tổ chức ILO, buổi Đối thoại “Ứng phó có trách nhiệm và bền vững của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khủng hoảng”: Diển ra từ 8:00 – 16:30 ngày 21/10/2020 (thứ 4), tại: Phynig House Hội An (130 Trần Cao Vân – Tp. Hội An – Quảng Nam)
🌻 Mục tiêu Đối thoại: Tạo diễn đàn hỗ trợ các doanh nghiệp và người lao động trong lĩnh vực du lịch ở Quảng Nam ứng phó có trách nhiệm và bền vững, góp phần xác định phương thức xử lý khủng hoảng và giải quyết vướng mắc về vấn đề lao động – việc làm sau Covid-19.
☘☘ Sẽ đối thoại với: Chuyên gia ILO, Luật sư, cơ quan chuyên môn địa phương (Sở Lao động – TB&XH, Liên đoàn Lao động, Bảo hiểm xã hội)…
☘☘☘ Dành cho đại diện quản lý doanh nghiệp du lịch ở Quảng Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *