DU LỊCH XANH – DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM

Trong hội thảo vừa qua, một bạn trẻ đã gọi cho BTC: “Em mong được tặng cho các diễn giả và các vị khách quý trong Hội thảo những chai nước mắm làng nghề kề phố Hội, BTC hãy tạo điều kiện cho em”. Thực ra, rất khó cho chúng tôi xử lý quà để tặng cho các diễn giả trong Hội thảo, vì tất cả phải di chuyển bằng hàng không – tình huống hơi khó. BTC quyết định chỉ nhận đúng số lượng tặng cho các phóng viên báo chí.
Ai có thể giúp bạn trẻ mang nước mắm làng nghề vào sản phẩm ẩm thực du lịch và rồi giúp làng nghề nước mắm kề phố Hội đi cùng du lịch ?
Sustainable Tourism Development
Fish sauce is the ‘secret ingredient’ that gives dishes the taste and smell that mesmerise diners. Who can help the villages to introduce to both domestic and foreign visitors ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *