GIỮ LỬA NGHỀ – GẶP GỠ CHUYÊN GIA

Tác động của Covid đến du lịch, cũng là dịp để Hiệp hội Du lịch Quảng Nam xây dựng đội ngũ nhân lực du lịch, nâng cao nhận thức về du lịch bền vững, tử tế và giàu kỹ năng nghề nghiệp trong cung ứng sản phẩm du lịch- dịch vụ.
💝 Dự án GIỮ LỬA NGHỀ – GẶP GỠ CHUYÊN GIA được Hiệp hội Du lịch Quảng Nam khởi xướng, dự kiến thời gian bắt đầu lúc 20h00 – 21h30 thứ 3 hàng tuần kể từ ngày 25/8/2023 và được tường thuật trực tiếp trên các Fanpage:
🍀 Quảng Nam Tourism Association
🍀 Nghề Khách Sạn.
💝 Dự án nhận được sự đồng hành của đơn vị Hoteljob.vn, Không gian làm việc chung Phynig House Hội An và nhiều tổ chức xã hội.
💝 Buổi livestream đầu tiên, chuyên gia nào bạn sẽ gặp ? Nội dung gì chạm đến sự quan tâm của bạn? Chúng tôi sẽ thông tin đến Quý vị và các bạn.
Hãy đồng hành cùng chúng tôi. ✅✅✅✅✅✅✅
Labour market issues are of fundamental importance for tourism development in Quang Nam province. Within the education and training system there is a need to upgrade the skills of tourism-sector workers for several reasons; to raise the industry’s productivity, to equip tourism-sector workers to respond to the realities of the knowledge economy and to ensure that skills exist in areas such as sustainable tourism practice and in the increasingly important area of green practices within the industry of Quang Nam.
In order to raise both skill levels within tourism and enhance career development opportunities to know about tourism market, Quang Nam Tourism Association (QTA) cooperates with NGOs, volunteers or experts in the training course online project to help members of QTA in the field of administration and business management. The foundation course will also cover the basic principles of legal, economic, marketing, accounting, and finance as well as management in tourism, hotel management and hospitality management.
Live Stream Facebook to stream The training courses:
🍀Quảng Nam Tourism Association
🍀Nghề Khách Sạn.
Time: 20:00 – 21:30 every Tuesday

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *