QUẢNG NAM ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH XANH

Sau một năm của ngày diễn ra Hội thảo: “DU LỊCH KHÔNG RÁC THẢI NHỰA”- 09/9/2019; Hôm nay, những người đồng hành cho du lịch bền vững của Quảng Nam, cùng ngồi lại, kết nối diễn đàn chia sẻ và thảo luận, hoàn thiện Bộ tiêu chí du lịch bền vững do Tổ chức Du lịch bền vững Thụy Sỹ (SSTP)- tại Việt Nam xây dựng.
Với sự kết nối bởi Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, các ý kiến đóng góp thảo luận của các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động động du lịch và cơ quan quản lý nhà nước… là những đóng góp quan trọng để hoàn thiện bộ tiêu chí áp dụng phù hợp cho kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, hướng tới giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên và xã hội. Du lịch có trách nhiệm và du lịch bền vững là thái độ ứng xử của người làm du lịch đối với cộng đồng và môi trường, nhằm xác lập hướng đi bền vững tạo thương hiệu “Quảng Nam – Điểm đến du lịch xanh”.
Ảnh hưởng Covid kéo dài, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam không nhiều cơ hội để tổ chức một Hội thảo chuyên sâu để hỗ trợ các thành viên, nhưng luôn theo đuổi sứ mệnh du lịch của Quảng Nam với mục tiêu phát triển bền vững và đột phá trong tương lai.
Hiệp hội và những nhà hoạt động du lịch có trách nhiệm ở Quảng Nam quyết tâm xây dựng sản phẩm, đón đầu thị trường với thương hiệu QUẢNG NAM ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH XANH sau đại dịch Covid -19

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *