Nhân rộng cách thực hành không rác tại một số điểm du lịch tại Quảng Nam

Trong khuôn khổ dự án “Nhân rộng cách thực hành không rác tại một số điểm du lịch tại Quảng Nam” do tổ chức Môi trường Thái Bình Dương (Pacific Environment) tài trợ, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam tổ chức họp để triển khai các công việc trong dự án với UBND phường Cẩm Phô, các khối phố, các hội-đoàn thể vào sáng 15/9/2023. Với sự quan tâm của chính quyền thành phố Hội An về vấn đề môi trường, ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch UBND thành phố đã tham dự và chỉ đạo sâu sắc tại cuộc họp.
Dự án hướng đến nhân rộng các mô hình giảm thiểu rác thải đã được áp dụng hiệu quả như phân loại rác tại nguồn, xử lý rác hữu cơ, ngôi nhà xanh thu gom rác thải nhựa…, lồng ghép các giảm pháp đó để tạo thành một mô hình thí điểm giảm rác thải hiệu quả trong phạm vi 60 hộ dân và cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Cẩm Phô. Vận hành thí điểm mô hình này trong vòng 3 tháng để điều chỉnh, rút kinh nghiệm, và đề xuất chính sách triển khai rộng hơn trên địa bàn thành phố Hội An sau khi kết thúc dự án, dự kiến vào tháng 6/2024.
Dự án là tiền đề để hình thành mô hình cộng đồng du lịch không rác thải “zero waste tourism” tại Hội An, giúp ngành du lịch trở nên thân thiện môi trường và ngày càng bền vững hơn, đáp ứng nhu cầu của những dòng khách dành nhiều sự quan tâm cho vấn đề này. Môi trường là một trong ba trụ cột của du lịch bền vững, bên cạnh kinh tế và xã hội. Với mục tiêu phát triển du lịch bền vững, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam mong muốn cùng cộng đồng doanh nghiệp du lịch giảm thiểu những tác động tiêu cực của hoạt động du lịch đến môi trường, kinh tế, xã hội, góp phần gìn giữ tài nguyên văn hóa và thiên nhiên cho những thế hệ tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *