Tọa đàm tham vấn doanh nghiệp: “Phát huy sự sáng tạo giá trị bản địa trong hoạt động du lịch ở Quảng Nam”

🌵🌾Những người làm du lịch tử tế ở Quảng Nam đã chọn nương tựa vào tự nhiên và văn hóa để làm chất liệu. Một cách ứng xử với giá trị bản địa từ góc nhìn của sự sáng tạo, sẽ hình thành giá trị đặc trưng cho sản phẩm du lịch, xác lập nền tảng cho tăng trưởng xanh.
✌️Tọa đàm tham vấn doanh nghiệp: “Phát huy sự sáng tạo giá trị bản địa trong hoạt động du lịch ở Quảng Nam”, sẽ diễn ra vào chiều 19/7/2022 tại Tp. Hội An (số 02 Cao Hồng Lãnh).
🤝🌾Nơi gặp gỡ các doanh nghiệp du lịch, các nhà nghiên cứu ứng dụng giá trị bản địa của Quảng Nam- là diễn đàn gợi mở các giải pháp phát huy sự sáng tạo giá trị bản địa trong hoạt động du lịch bền vững hậu Covid-19.
Link đăng ký tham dự :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *